top of page

Skole og Omsorgstjenester

Målrettet miljøarbeid – Mestringstilpassede aktiviteter  Trygge rammer – Brukermedvirkning - Høyt faglig fokus - Veiledning ved skoler

Om Bedre Omsorg

Hvem er Bedre Omsorg?

Bedre Omsorg består av en gruppe håndplukkede og meget dyktige fagpersoner med lang og bred erfaring fra målrettet miljøarbeid og veiledning. Alle miljøterapeutiske tilnærminger og veiledning i Bedre Omsorg er faglig godt forankret og basert på ny forskning innen feltet.

 

Kunnskapsbasert tilnærming

For å sikre en kunnskapsbasert tilnærming samt en kontinuerlig oppdatering innen relevante tema samarbeider vi tett med fagpersoner ved Universitet i Oslo og ved Akershus Universitetssykehus. Vi har også et tett samarbeid med ressurspersoner i offentlig og privat sektor.

Våre tjenester

 • Bo- og omsorgstjenester i våre boliger
  Bedre Omsorg tilbyr bo- og omsorgstjenester for personer med psykisk utviklingshemming (kognitive funksjonsnedsettelser), psykiske lidelser og andre med behov for tett miljøterapeutisk oppfølging.​​

  • Vi tilpasser omsorgsboliger til den enkelte tjenestemottaker i forhold til individuelle behov og beliggenhet.

  • Dersom foresatte eller oppdragsgiver ønsker at omsorgsboligen skal være lokalisert et bestemt sted vil Bedre Omsorg etterkomme en slik forespørsel så langt det er mulig.

 • Tjenester i kommunale og private omsorgsboliger
  Bedre Omsorg kan bidra til å dekke vakter i kommunale og private omsorgsboliger ved behov. Bedre Omsorg kan drifte hele eller deler av kommunale/private omsorgsboliger.
   

 • Kurs for ansatte i omsorgsboliger og ved skoler

  • Kurs for ansatte innen målrettet miljøarbeid.

  • Kurs for ansatte innen arbeidsetikk.

  • Kurs for ansatte som arbeider med LAR-brukere og LAR-brukere.

  • Kurs for ansatte i konflikthåndtering og relevante vergeteknikker tilpasset forholdet       tjenestemottaker/miljøarbeider.

  • Kurs og veiledning for ansatte ved skoler knyttet til atferd som utfordrer, samspillsvansker og bekymringsfullt skolefravær.

 • Oppfølging av elever i grunnskole og videregående skole

  • Miljøterapeutisk oppfølging av elever med atferd som utfordrer inkludert blant annet samspillsvansker og bekymringsfullt skolefravær.

  • En til en og/eller to til en oppfølging avhengig av behov.

  • Alle involveringer og tiltak er spesielt tilpasset den enkeltes behov.

 • Veiledning av elever, foresatte og ansatte i grunnskole og videregående skole

  • veiledning på systemnivå (elev(er), foresatte og ansatte) hvis mål er god funksjon/fjerne dysfunksjoner. Dette innebærer fokus på helheten i det sosiale samspillet i klassen og på skolen samt tett foreldreinvolvering.

  • Eklektisk bruk av metodikk basert på elementer fra kognitiv psykologi/sosial kognisjon, Parent Management Training Oregon (PMTO), Adapted Aggression Replacement Training (AART), Social Perception Training (SPT), Trygghetssirkelen (COS), nettverksterapi med mer.​

Våre tjenester
Hvorfor velge oss?

Kontakt Oss

Kremleveien 42

1476 Rasta

Telefon: 924 62 111

E-post: post@bedreomsorg.no

Supert! Melding mottatt.

Kontakt oss
bottom of page