Kremleveien 42

1476 Rasta

Telefon: 924 62 111

E-post: post@bedreomsorg.no

Kontakt Oss

Våre tjenester

 • Bo- og omsorgstjenester i våre boliger
  Bedre Omsorg tilbyr bo- og omsorgstjenester for personer med psykisk utviklingshemming (kognitive funksjonsnedsettelser), psykiske lidelser og andre med behov for tett miljøterapeutisk oppfølging.​​

  • Vi tilpasser omsorgsboliger til den enkelte tjenestemottaker i forhold til individuelle behov og beliggenhet.

  • Dersom foresatte eller oppdragsgiver ønsker at omsorgsboligen skal være lokalisert et bestemt sted vil Bedre Omsorg etterkomme en slik forespørsel så langt det er mulig.

 • Omsorgstjenester i kommunale boliger
  Bedre Omsorg kan bidra til å dekke vakter i kommunale boliger ved behov. Bedre Omsorg kan også drifte hele eller deler av kommunale omsorgsboliger.
   

 • Kurs for ansatte i kommunal sektor

  • Kurs for ansatte innen målrettet miljøarbeid.

  • Kurs for ansatte innen arbeidsetikk.

  • Kurs for ansatte som arbeider med LAR-brukere.

  • Kurs for LAR-brukere.

  • Kurs for ansatte i konflikthåndtering og relevante vergeteknikker tilpasset forholdet       tjenestemottaker/miljøarbeider.

 • Oppfølging av elever i grunnskole og videregående skole

  • Miljøterapeutisk oppfølging av elever med utfordringer relatert atferd.

  • En til en og/eller to til en oppfølging avhengig av behov.

Målrettet miljøarbeid – mestringstilpassede aktiviteter  trygge rammer – brukermedvirkning – et godt hjem

 
 

Hvem er Bedre Omsorg?

 
 

Bedre Omsorg består av en gruppe håndplukkende og meget dyktige fagpersoner med lang og bred erfaring fra målrettet miljøarbeid. Alle miljøterapeutiske tilnærminger i Bedre Omsorg er faglig godt forankret og basert på ny forskning innen feltet.

 

 

Kunnskapsbasert tilnærming

For å sikre en kunnskapsbasert tilnærming samt en kontinuerlig oppdatering innen relevante tema samarbeider vi tett med fagpersoner ved Universitet i Oslo og ved Akershus Universitetssykehus. Vi har også et tett samarbeid med ressurspersoner innen målrettet miljøarbeid i offentlig og privat sektor.

© 2017 av Bedre Omsorg AS