top of page

Etikk og verdigrunnlag

Etikk er verdigrunnlaget som danner grunnmuren i Bedre Omsorg og er styrende for moral og handlinger. Det er hvordan vi opptrer sammen som utgjør forskjellen.

 

Moral kan forstås med hvordan en i praksis benytter etikk. Målrettet miljøarbeid og medvirkning basert på god forståelse for etikk er særlig viktige deler av grunnmuren.

 

Å være ydmyk, undrende og forsiktig er en naturlig del av vår hverdag. Ydmykhet er en etisk rettesnor og en motvekt mot profesjonalitetens psykologisering. Ydmykhet fordrer nysgjerrighet, åpenhet, interesse og iver overfor de personer vi arbeider med.

Vi ser og bryr oss om tjenestemottaker. Vi er viser engasjement, interesse, nysgjerrighet og har god tid. Vi jobber mot et felles mål og møter dem der de er. Vår oppmerksomhet er alltid rettet mot tjenestemottaker.

 

Vi lar oss bevege og bli berørt.

Tilbake

bottom of page