top of page

Fokusområder

I Bedre Omsorg har vi flere fokusområder. Noen er konstante mens andre kan variere som følge av ønsker fra beboere/brukere, oppdragsgiver, medarbeidere og ulike undersøkelser.

 

Tilbakemeldinger fra kunnskapsinstitusjoner, oppdragsgiver eller resultat fra bruker- og pårørendeundersøkelser vil også påvirke våre fokuspunkter.

 

Fokuspunkter for 2017/18

  • Ansattes kompetanse. Tilrettelegging for videreutdanning av medarbeidere samt fortløpende kursing og generell faglig oppdatering av medarbeidere.

  • Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner inkludert praksisplass og veiledning av studenter.

  • Tilrettelagt arbeidstrening og mestring i bedrifter

  • Mestringstilpassede aktiviteter. Eksempelvis form og farge, lek og spill, husholdning generelt, matlaging, friluftsliv, skogsarbeid, alpint, langrenn, hytteturer, båtturer med mer.

  • Brukermedvirkning

  • Sunt kosthold

Tilbake

bottom of page