top of page

Kunnskap og kvalitet i Fokus

Bedre Omsorg er en bedrift som har kunnskap og kvalitet i fokus. Medarbeiderne består av fagarbeidere og personer med mer enn 10 års realkompetanse innen arbeid med målrettet miljøarbeid. I tillegg er alle våre medarbeidere håndplukket med hensyn på personlig egnethet. Vår faglige og erfaringsmessige tyngde gir oss et fortrinn med hensyn på innsikt i og kvalitet på våre tjenester sammenlignet med de fleste andre aktører.

 

Medarbeiderne har utdanning på bachelor- og masternivå innen følgende retninger:

vernepleie, psykologi, spesialpedagogikk, pedagogikk, politifag, fengselsfag, sykepleie, toksikologi/farmasi, sosionom, familieveileder og lege.

 

Medarbeidere uten relevant formell kompetanse har mer enn 10 års erfaring fra sosialfaglig arbeid samt er meget godt egnet for arbeid i omsorgsboliger.

 

Alle medarbeiderne er og blir fortløpende oppdatert på relevante og obligatoriske kurs.

Hverdagen for tjenestemottaker og elever i Bedre Omsorg

 

Tjenestemottaker og elever:

 

 • blir møtt med omsorg, empati og en profesjonell tilnærming gjennom målrettet miljøarbeid.

 • er i trygge omgivelser med eget personal.

 • møter en kultur det er godt å være en del av.

 • utfolder seg med positive aktiviteter.

 • gis muligheter til å delta, skape, male, fortelle og filosofere.

 • har medvirkning.

 • Deltar i særlig tilpassede aktiviteter hver dag så langt det er mulig.

 • opplever måltider som et hyggelig samlingspunkt.

 • har personal som skaper et miljø preget av glede og varme.

 • har personal som har kompetanse og arbeidsglede.

 • har en hverdag som er individuelt tilpasset.

 • har en bolig med godt inneklima, er vedlikeholdt, ren og ryddig.

 • er en del av ulike undersøkelser som kvalitetssikrer våre omsorgstjenester.

 • har personal som har oppdatert politiattest.

 • har personal som overholder taushetsplikten.

 • medvirker i individuell avtale, handlingsplan og årshjul.

 • har personal som følges tett opp av nærmeste leder.

bottom of page