top of page

Individuell omsorgsavtale

Alle tjenestemottakere har individuelle omsorgsavtaler som bidrar til å sikre kvaliteten på våre omsorgstjenester. Dette er et viktig dokument og benyttes som grunnlag for planlegging og gjennomføring av alle tjenester til tjenestemottaker. Den individuelle omsorgsavtalen lages i samarbeid med tjenestemottaker, verge/pårørende, primærkontakt, ansvarlig sykepleier, avdelingsleder og fastlege.

 

Dette samarbeidet sikrer medbestemmelse for tjenestemottaker samt bidrar til involvering i beslutningsprosesser som igjen opprettholder opplevelse av integritet og kontroll over eget liv. Medbestemmelse legger til rette for at tjenestemottaker medvirker til å skape egen hverdag noe som øker livskvaliteten.

 

Avtalen inneholder detaljer om alt som omhandler tjenestemottaker, eksempelvis spesielle hensyn som skal tas, hvilke aktiviteter som foretrekkes, ønsker for mat, informasjon til pårørende med mer. Den individuelle omsorgsavtalen er et viktig arbeidsverktøy i de daglige omsorgstjenestene til den enkelte.

 

Denne avtalen er også utgangspunkt for utarbeidelse av handlingsplaner, årshjul og rapporter.

Tilbake

bottom of page