top of page

Kommunikasjon og avmakt

Kommunikasjonsferdigheter har stor betydning for å klare å skape gode relasjoner, ikke minst i forhold til makt og avmaktsforhold. Vi stiller åpne spørsmål for å få tjenestemottaker til å fortelle, utforske egne følelser, tanker og oppfatninger.

 

Tjenestemottaker og miljøarbeider må ha en felles forståelse av situasjonen. Slik finner vi løsninger som gir tjenestemottaker opplevelse av autonomi. Vi skriver blant annet handlingssplaner sammen og tjenestemottaker deltar i definering av ulike mål. På denne måten blir makt og avmaktforholdet mindre.

 

Vi jobber for å finne tjenestemottakers ressurser og gir dem håp. Vi unngår bruk av faguttrykk da dette kan føles som maktbruk og distansering i forhold til tjenestemottaker. Vi benytter et språk som tjenestemottaker forstår.

 

Vi forsøker å styre tjenestemottaker i riktig retning, men lar (så langt det er mulig) tjenestemottaker selv komme med svar og forslag som har betydning for eget liv.

Tilbake

bottom of page