top of page

Kvalitetskontroll og utvikling av våre tjenester

Vi samarbeider med og følges tett opp av kunnskapsinstitusjoner og har i egen regi årlige undersøkelser i form av beboer/brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.

 

Vi legger til rette for og deltar i undersøkelser i regi av oppdragsgiver og andre.

 

Alle resultatene deles med oppdragsgiver og kunnskapsinstitusjoner samt benyttes til utvikling og forbedring av våre tjenester.

Tilbake

bottom of page