top of page

Mål og verdier

Alle medarbeidere i Bedre omsorg er svært profesjonelle. De møter brukere/beboere, pårørende og andre med respekt og omsorg. Bedre Omsorg fokuserer på brukermedvirkning, trygge rammer, mestringstilpassede aktiviteter og dyktige medarbeidere som gjennom målrettet miljøterapeutisk tilnærming legger til rette for et godt hjem for våre beboere/brukere. Hver dag arbeider alle målrettet mot å skape en god dag for våre beboere/brukere.

 

Vi fokuserer på medvirkning og respekt for den enkeltes beboers/brukers integritet som er en forutsetning for god omsorg. Alle blir sett og hørt. Dette danner grunnlag for gode relasjoner samt bidrar til trivsel og trygghet.

 

For å sikre kvaliteten på våre omsorgstjenester evaluerer vi fortløpende arbeidet som utføres. Vi benytter oss i tillegg av ressurser fra ulike kunnskapsinstitusjoner som gir uavhengige evalueringer og bidrar til å kvalitetssikre vårt arbeid i alle ledd.

Tilbake

bottom of page