top of page

Møte med Bedre Omsorg

Før innflytting av tjenestemottaker i bolig hos Bedre Omsorg møtes tjenestemottaker, pårørende, primærkontakt og avdelingsleder for å utveksle informasjon. Kan ikke tjenestemottaker ta imot eller gi informasjon skal pårørende og/eller verge bistå under denne samtalen.

 

Leder for Bedre Omsorg og ansvarlig sykepleier stiller også til dette møtet ved behov. Samtalen skal bidra til utveksling av informasjon på en slik måte at Bedre Omsorg kan yte omsorgstjenester av høy kvalitet til tjenestemottaker. Avdelingsleder og primærkontakt beskriver tjenestetilbudet i detalj og etterspør relevant informasjon.

 

I etterkant av samtalen opprettes det en individuell omsorgsavtale som beskriver omsorgstilbudet til tjenestemottaker. Den individuelle omsorgsavtalen sikrer at tjenestemottaker og pårørende kjenner til innholdet i avtalen samt kan stille spørsmål i forhold til denne før innflytting.

Tilbake

bottom of page