top of page

Bedre Omsorg AS tar IKKE ut økonomisk overskudd i form av aksjeutbytter eller lignende. Alt økonomisk overskudd i Bedre Omsorg AS reinvesteres i bedriften for å sikre høyest mulig kvalitet på våre tjenester og best mulig forhold for brukere/medarbeidere.

 

Regnskapet til Bedre Omsorg AS vil til enhver tid være åpent for innsyn for våre oppdragsgivere.

bottom of page