Oppdragsgivere

Bedre Omsorg leverer bo- og omsorgstjenester i egne boliger på oppdrag for kommuner i hele landet.

 

Vi leverer den beste kvaliteten på omsorgsboligene og medfølgende tjenester. I tillegg vil vi være en viktig samarbeidspartner for den enkelte kommune og bistå med kunnskap og erfaring.

 

Vi vektlegger gode relasjoner og åpenhet som gir grunnlag for godt samarbeid.

Tilbake