top of page

Pårørende

Pårørende kan være særlig viktig for trivsel hos brukere og beboere. Vi samarbeider tett med og tar hensyn til pårørendes behov. Vi legger til rette for deltagelse og dialog.

 

 

Deltagelse, dialog og åpenhet

Pårørende er alltid velkommen til våre boliger og vil bli møtt av profesjonelle og imøtekommende medarbeidere. De kan sammen med oss delta i aktiviteter både i og utenfor boligen.

Det vil bli prioritert tid til pårørende når de ønsker informasjon og vil komme med innspill. Vi har fokus på at pårørende skal oppleve trygghet og innsikt i omsorgstjenestene vi yter.

Våre omsorgsboliger har prosedyrer for oppfølging av kontakt med pårørende og det finnes til enhver tid oppdatert informasjon som gir innblikk i dagliglivet i omsorgsboligen. Vi sender også ut nyhetsbrev til pårørende hvert kvartal. 

Pårørende skal oppleve trygghet og full innsikt i forhold til våre tjenester.

Tilbake

bottom of page