top of page

Primærkontakt

Tilbudet om at alle tjenestemottakere har en primærkontakt er et grunnleggende prinsipp. Tjenestemottaker skal gjennom primærkomtakten oppleve trygghet, en klar ansvarsfordeling og et spesielt nært forhold til en person –  primærkontakten. Primærkontakten skal bidra til en hverdag preget av kontinuitet og forutsigbarhet for tjenestemottaker. Alle primærkontakter i Bedre Omsorg har minimum treårig relevant utdanning i tillegg til lang erfaring.

 

Avdelingsleder har ansvar for at tjenestemottaker har en primærkontakt og at denne er utpekt før tjenestemottaker flytter inn hos Bedre Omsorg. Avdelingsleder utnevner også sekundærkontakter til tjenestemottaker. Avdelingsleder har ansvar for den faglige oppfølgingen av primærkontakt og sekundærkontakt.

 

Primærkontakten har sammen med avdelingsleder det overordnede ansvar for alle tjenester som ytes til den enkelte tjenestemottaker og skal til enhver tid arbeide i forhold til primæroppgaven og vår visjon: «Bedre Omsorg er et godt hjem, trygge rammer, brukermedvirkning, mestringstilpassede aktiviteter og målrettet miljøarbeid».

 

Dersom tjenestemottaker ønsker å bytte primærkontakt vil dette imøtekommes.

 

 

Primærkontakt skal stimulere til god vekst og utvikling

 • Tjenestemottaker har en god utvikling, både sosialt, emosjonelt og fysisk. Dette danner grunnlaget for bedre samhandling og hensiktsmessig kommunikasjon

 • Tjenestemottaker har økt sosialkompetanse, empati, respekt og toleranse

 • Tjenestemottaker øver på gode konfliktløsningsstrategier

 • Primærkontakt skal ha fokus på å styrke tjenestemottaker resurser.

 • Tjenestemottaker bruker sine iboende ressurser og opplever mestring i det de gjør

 • Tjenestemottaker sitter med en opplevelse av å ha kontroll over eget liv og tilstrekkelig med ressurser for å møte ulike situasjoner i livet

 • Primærkontakt skal legge til rette for godt samarbeid og gjensidig respekt

 • Primærkontakt viser lojalitet til vår samhandlingskultur og kommunikasjonsregler, og tar ansvar for kontinuerlig å arbeide for et godt bomiljø

Primærkontakt skal proaktivt jobbe med sin tjenestemottaker i forhold til å oppnå en god utvikling. Det handler om å få noe til å skje, fremfor å bare reagere på det som skjer!

 

 

Oppgaver og ansvar for primærkontakt:

 • Individuell omsorgsavtale

 • Kommunikasjon med pårørende og verge

 • Lege/tannlege og andre helserelaterte instanser

 • Personlig hygiene

 • Ernæring

 • Klær og utstyr

 • Leilighet/rom

 • Aktiviteter

 • Nøkkelhåndtering

 • Beboermidler

 • Dokumentasjon

 • Hjelpemidler

Tilbake

bottom of page