top of page

Relasjonsbygging

Det viktigste i psykisk helsearbeid er det mellommenneskelige møtet. Tjenestemottaker og miljøarbeider må se og være synlige for hverandre.

Miljøarbeider må være personlige og bringe egen erfaringskunnskap og kompetanse inn i sitt arbeid. God etikk er grunnlaget for arbeidet med å bygge gode relasjoner. Respekt, likeverd, gjensidig anerkjennelse, opplevelse av fellesskap og varme er viktige ingredienser i gode relasjoner.

 

For å skape positiv utvikling for tjenestemottaker må det eksistere en god relasjon. Relasjonen mellom tjenestemottaker og miljøarbeider kan være viktigere enn det som blir sagt eller gjort, men er selvfølgelig avhengig av hvilken relasjon tjenestemottaker har til miljøarbeider i utgangspunktet. I en nær relasjon kan miljøarbeiders eventuelle kritiske tilbakemeldinger til tjenestemottaker bli oppfattet som omtanke og hjelp. Dersom relasjonen er svakere kan derimot de samme tilbakemeldingene oppfattes som sarkasme og avvisning.

 

Bedre Omsorg jobber målrettet for å oppnå gode relasjoner med tjenestemottaker. Alle mennesker er sårbare og har en selvfølelse som er sentral. Tjenestemottaker kan møte miljøarbeider med både redsel og håp. Våre miljøarbeidere er godt kjent med dette og hvordan man kommuniserer for å ikke skade selvfølelsen til tjenestemottaker.

 

Vi fokuserer på å gi tillit, respekt og tilstrekkelig med tid. Vi viser også stor grad av empati og anerkjennelse i vår tilnærming.

Tilbake

bottom of page