Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner

Vi etterstreber et tett samarbeid med kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus.

Tilbake