Vi etterstreber et tett samarbeid med kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus.

Tilbake

Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner

© 2017 av Bedre Omsorg AS