top of page

Oppfølging i skolen

Bedre Omsorg bistår grunnskole og videregående skole i miljøterapeutisk oppfølging av elever med atferd som utfordrer, samspillsvansker og bekymringsfullt skolefravær. Tilbudet kan inneholde opplæring i forhold til elevens IOP.

 

Avhengig av behov tilbyr vi elev/skole oppfølging av spesialpedagog, pedagog, miljøterapeut, miljøarbeider eller en kombinasjon av disse. Bedre Omsorg tilbyr i hovedsak oppfølging av elever ved den enkelte skole. Tilbud kan også inneholde miljøterapeutisk oppfølging, opplæring og aktiviteter utenfor skolens område i kortere perioder når det foreligger særlige behov og så fremt dette er godkjent av ansvarlig instans og foresatte.

 

Tilbud om oppfølging tilpasses den enkelte elev i samarbeid med foresatte, skole, PPT, BUP og evt. andre.

Bedre Omsorg tilbyr veiledning på systemnivå (elev, foresatte og ansatte) til grunnskole og videregående skole.

bottom of page